JSON Version
country_idcontinent_idcountry_namecountry_translatedactive_hotelscountry_isocountry_iso2longitudelatitude
58Argentinaארגנטינה23433ARGAR-63.808594-31.203405
108Colombiaקולומביה16618COLCO-72.9420784.202726
158Boliviaבוליביה1219BOLBO-64.379883-17.308688
528Ecuadorאקוודור3993ECUEC-78.431091-1.017076
698Chileצ'ילה22492CHLCL-69.206482-23.888203
1108Uruguayאורוגוואי4269URYUY-55.958801-32.32483
1118Paraguayפרגוואי530PRYPY-58.007813-23.926013
1138French Guianaגינאה הצרפתית56GUFGF-52.9423224.865316
1468Venezuelaוונצואלה298VENVE-668
1818United Statesארה"ב372669USAUS-103.63574243.711113
1868Peruפרו9184PERPE-74.338318-8.090543
2078Brazilברזיל76027BRABR-55.75531-5.729453